SERGİ

Beden, Hayalet Diyaloglar

SERGİ
Beden, Hayalet Diyaloglar

Mine Söyler

Mine Söyler, bağımsız sanat tarihçisi, araştırmacı, eğitmen ve performans sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans eğitimini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Jeoloji

Mühendisliği alanında birincilik derecesi ile tamamlamıştır. Eş zamanlarda görsel sanatlar ve sahne sanatları ile ilgilenmekte, çağdaş dans eğitimi almakta idi, akademik olarak da bu alanlarda çalışmalarını geliştirebilmek için sanat tarihi alanında yüksek lisansa başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ortak şekillendirdiği yüksek lisans araştırma sürecini 2019 yılında “Türkiye Çoklu Sanat Ortamında Performans” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Araştırma sürecini, performans kavramının nasıl alımlanmakta olduğuna odaklanarak, belirlemiş olduğu değişkenlerden yola çıkarak, kavramın kişiler ve kurumlarca sorgulanmasına olanak sağlayıcı görüşmeler yürüterek geliştirmiştir. 

Japon koreograf Tetsuro Fukuhara ile dans ve tasarım, beden ve mekan odaklı “Butoh Uzam Dansı” projesi kapsamında dansçı, küratör ve proje koordinatörü olarak beş yıl birlikte çalışmış, bu kapsamda iki dönem boyunca Japonya’da eğitim almış ve konuk sanatçı programlarına dahil olmuştur. Kendi atölye çalışmalarını ve performans araştırmalarını da bu dönemlerde uygulamaya başlamıştır. Avrupa Birliği tarafından fonlanan sanat, spor ve iletişim odaklı çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde eğitmen ve proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Günümüzde de bu üretim kanallarını, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Aksak Ritim Platformu (ARP) çerçevesinde geliştirmeye devam etmektedir.

Covid-19 pandemi sürecinden önce, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Marina Abramovic Enstitüsü ile ortak kurgulanmış olan “Akış” sergisinde kolaylaştırıcı olarak çalışmıştır. Ardından, disiplinler arası bir araştırma platformu olan AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nde 2020 güz dönemi sertifika programında araştırmacı olarak yer almıştır ve bu kapsamda performans odaklı stüdyo mekanların tarihçesine odaklanmış olduğu “Tafon: Bir Boşluk Örüntüsü” başlıklı küratöryel projeyi yayın olarak hazırlamıştır. Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat işbirliği ile yürütülmekte olan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” seminer programının ikinci döneminde burslu araştırmacı olarak yer almıştır ve bu kapsamda “Beden, Hayalet Diyaloglar” başlıklı bir bitirme projesi geliştirmiştir. Şu an SALT’ın yürütmekte olduğu “Performans Projesi” kapsamında araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Beden, Hayalet Diyaloglar

Beden, bir örüntü evreni içinde kurar oluşunu ve kendi içinde kurduğu fizyolojik, anatomik diyaloglar ile, çevresine karşı reaksiyonları ile ve çevreden gelen etkiler ile form alır.

İçinde bulunduğu evreni, kültürü, mekanı ve nihai olarak kendi evi olan bedenini gözlemler ve deneyimler. Tüm bu diyalogların kurmakta olduğu imkanlar, kısıtlılıklar ve de fırsatlar ile şekillenmektedir yaşam.

“Beden, Hayalet Diyaloglar” başlıklı sergi, temas kuran kişileri, sergi pratiğini beden kavramı üzerine odaklanarak deneyimlemeye davet etmektedir. Hayali olarak nitelenmekte olan diyaloglara vurgu yapılarak, beden odaklı (somatik) çalışmalar ile bir karşılaşma alanı kurmak ve bu kapsamlar üzerinde sorgulayıcı bir zemin oluşturmak amaçlanmaktadır.

Zaman zaman diyalog, zaman zaman duyumsama üzerine kurulu olan sergi, katılan ve gözlemleyen kişiler ile birlikte deneyimlenecek bir süreç olarak kurgulanmıştır. Ziyaretçinin sergi alanında geçireceği zaman ve paralel program kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin örüntüsü ile bedene ilişkin hayali ve flu olan diyalogları gündeme getirmek amaçlanmaktadır. Sergi, “beden hikayenin kendisidir” kavrayışı ile, ziyaretçi bedeni kendi öz kavrayışına dair bir araştırma sürecine çekmeyi öneren bir oyun alanı olarak hazırlanmıştır. Sergiyi ziyarete gelen katılımcıların birbirleriyle, sanatçılarla, mekanla ve nihai olarak kendileriyle diyalog kurmasını sağlayacak bir zemin oluşturmak amaçlanmaktadır. Kişinin sahip olduğu mekan olarak bedeni ve paylaştığı mekan olarak bulunduğu çevre ile kurulan diyalog kanalları, sergi sürecine davet edilen çalışmalar ile ele alınmaktadır. Buradan hareketle beden kavramı çerçevesinde kişiler arası diyalogun zemini araştırılacaktır.

Hareketin algısı, bedenin mimarisi ve mekanın anatomisi üzerine farkındalık kurmak; bir araştırma alanı olarak kurgulanmakta olan sergi mekanının ana aksını kurmaktadır. Hareket etmek, hareketin mekaniği, beden kavrayışı, kinesfer bilinci, beden ile diyalog kurma alışkanlığı ve zihin beden ilişkisi yaşadığımız toplumda ve çağda giderek yok olan, unutulan, sırası gelmeyen ya da unutturulan kavrayışlar, sorgulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sergi kurgusu ile amaç, bu noktalar ile küçük karşılaşmalar kurulmasını sağlamaktır. Beden, sergi projesinin ana kavramını oluşturmaktadır ve de hayalet diyaloglar önermesi bedenin sosyolojik, politik, ekolojik, anatomik ve gündelik ritimlerine dair diyalog zeminlerinin hayali temsillerine, örtük koşullarına referans olarak kullanılmaktadır.

Bedeni ve mekanı farklı perspektifler ile algılamaya olanak sağlayacak olan çalışmalar ile akış oluşturulmuştur. Farklı yöntem ve yaklaşımlar sergi alanına ve etkinlik alanlarına davet edilmektedir. Bu kurgu; bazen başka bir bedenin hareket içindeki devimini izleyerek, bazen hareket temelli basit denemelere davet oluşturarak, bazen hareket eden bir mekanizma olarak bedenin yapısına, anotomisine, mimarisine odaklı çalışmalara dahil olarak, bazen bir oyun alanında kimera ve kukla kavramları ile bedene odaklanarak, bu kavramları tartışarak, düşünceleri yazarak, başka bakış açılarını dinleme fırsatı oluşturarak ve bazen de şehre bir ses yönergesi ile dönerek, bedensel ve zihinsel farkındalık kanalları kurmayı amaçlamaktadır.

Beden hareket eden, duyumsayarak algılayan ve zihni ile bütünleyen bir organizmadır, dolayısı ile beden-zihin bütünlüğü kişinin öz farkındalığını kurabilmesi ve genel anlamda bu kavrayışı hayatına yansıtabilmesi adına önemli bir olgudur. Yaş aldıkça; yaptığımız şeyler, kullanılan medyalar ve kurulan alışkanlıklar oluş biçimlerimizi şekillendirmektedir. Bu alışkanlıklar zamanla doğrudan ve de dolaylı olarak bedenin hareketlerinde, formunda ve düşünme biçimlerinde görünürlük kurarlar. Serginin kurmaya çalıştığı karşılaşmalar ile bedeni bilinçli kinestetik algıya açabilmek önemsenmektedir. Çünkü oyun diyaloğu kurabilmenin, eyleme hali ve hayal gücünü devreye sokabilmenin, farklı farkındalık düzlemleri kurulmasına yardımcı olduğunu söylemek mümkündür. Özetle, bu sergi projesi ile, bedenle düşünme refleksini geliştirmek/önermek için bir deneyim alanı kurmak amaçlamaktadır.

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
20 MAY PZT
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Medipol Üniversitesi

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Galatasaray Üniversitesi

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İnönü Üniversitesi

21 MAY SAL
3

13:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Yeditepe Üniversitesi

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Beykent Üniversitesi

19:00

Film Toldi

Akbank Sanat

22 MAY ÇAR
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İstanbul Üniversitesi

16:30

Atölye Nesneler, İhtiyaçlar ve Hileler (Yetişkin Atölyesi)

Akbank Sanat

23 MAY PER
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Marmara Üniversitesi

17:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Koç Üniversitesi

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İnönü Üniversitesi

24 MAY CUM
1

14:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kadir Has Üniversitesi

25 MAY CMT
5

Çevirimiçi Etkinlik HEY! Beyoğlu: ​“Düşe Kalka Beyoğlu”

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Gördüğüm İstanbul Atölyesi (7 - 12 yaş)

Akbank Sanat

14:00

Çocuk Mahallem İstanbul Atölyesi (8 - 13 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Anlatıda Fiziksel Olan

Akbank Sanat

16:00

Çocuk Desenler ve Tekrarlar Atölyesi: Mozaik (9 - 14 yaş)

Akbank Sanat

26 MAY PAZ
-
27 MAY PZT
-
28 MAY SAL
1

19:00

Film Macar Animasyon Kısa Film Seçkisi ve "Macar Animasyonunun 110. Yılı" Söyleşisi

Akbank Sanat

29 MAY ÇAR
2

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat STF

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

30 MAY PER
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mardin Artuklu Üniversitesi GSF

19:00

Söyleşi Cazın Çağdaş Sınırları: Alternatif Sesler

Akbank Sanat

31 MAY CUM
-
01 HAZ CMT
-
02 HAZ PAZ
-
03 HAZ PZT
2

13:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Doğuş Üniversitesi

18:00

Seminer Mimari Tasarımda Akustik Yaklaşımlar

Çevirimiçi Platform – Zoom

04 HAZ SAL
1

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

05 HAZ ÇAR
1

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Maltepe Üniversitesi

06 HAZ PER
-
07 HAZ CUM
-
08 HAZ CMT
-
09 HAZ PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun