SERGİ

Dar Zamanlar

SERGİ
Dar Zamanlar

Arzu Sancar Akmeşe

1979 yılında Ankara’da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 1996-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak göreve başlamıştır. Öğretmenliğe devam ederken 2004-2006 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sakarya MYO Tekstil bölümünde derse girmiştir ve bitirme projeleri görevlerini yürütmüştür. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sanat ve Tasarım Alanı Dekoratif Sanatlar dalı program geliştirme çalışmalarında yer almıştır. Bununla birlikte Dekoratif Sanatlar Dalında eğitim materyali olarak kullanılan 10 adet modül kitabını yazmıştır. 2015 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı bünyesinde İSTKA tarafından finanse edilen “İSTKA YNK0041 Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” isimli projede, Proje Koordinatörü olarak görev almıştır. Aynı projenin yazım aşamasında üç farklı alanda eğitim içeriklerini ve programlarını hazırlamıştır. Farklı eğitim kurumlarında idareci olarak görev almıştır. Ekim 2020 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Plastik Sanatlar Alanı komisyon başkanlığı ve yazarlık görevini yürütmektedir. Evlidir.

Dar Zamanlar

Serginin esin kaynağı olan Adalet AĞAOĞLU’nun Dar Zamanlar isimli kitap serisinde; Modernleşme yolunda adımlar atmaya çalışılan Türkiye’de, kitabın kahramanının büyüme döneminde kendisinin ve başkalarının hayatından alıntıladığı anlarda; siyasi bunalımlar, adaletsizlik, toplum baskısı, cinsiyetçi tutumlar, küçük bir ilçeden büyük bir şehre oradan Fransa’ya uzanan öğrenim hayatında aidiyet duygusu, göç kavramı, yabancı olmak gibi meseleler ele alınmıştır.

Bu dört kitaplık serinin “Ölmeye Yatmak”,  “Bir Düğün Gecesi, “Hayır” isimli ilk üç eseri bu serginin esin kaynağını oluşturmaktadır. Bu kitaplarda, yazıldığı dönemlerin siyasi bunalımlarının etkisi hissedilmekte, bu etki ile birlikte, üç kitabın, bağımsız iç monologları, bilinç akışı, iç zaman ile dış zaman anlayışının uyumsuzluğu ve anlatım biçemi ile toplumun dayatılan rolleri reddedilmektedir. Dar zamanlar insanın içinde sıkıştığı, umutsuz olduğu, yabancılaştığı ve hem kendine hem kendi dışındakilere öteki olduğu anları kapsamaktadır.

“Öteki, “ben” in dışında kalan kişi, kişiler ve her şeydir. Her ben bir başka kişiye göre ötekidir. Toplumun doğası gereği ben ve öteki devamlı iletişim halindedir. Öteki, dayatılan toplum kuralları, baskılar, cinsiyet ayrımcılığı, adaletsizlik, cinsel tercihler, göç, modern hayatın baskısı ve kimlik bunalımlarından ortaya çıkabilir. Ötekileşen kişi veya kişiler genelde toplumda yalnızlaştırılan, dışlanan taraf olarak görülebilmektedir. 

İnsanın içinde var olan kargaşa ile birlikte oluşan direnç veya dönüşüm gibi bireysel deneyimlerde yaşadığı süreç, öteki olmayı karşılama düzeyi ve duygu durumlarının su üstüne nasıl çıktığı serginin merkez noktasını oluşturmaktadır.

Yaşayarak tanık olduğumuz süreç içinde, kabulleniş olarak düşünülen sessiz ya da kabullenmeyişin belirtisi olarak gürültüyle içinden geçilen olaylar ve örüntüleri sanatçıların üretimlerini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, Dar Zamanlar; insanın kendini arayış serüveninde, toplumun kimlik anlayışının kurgusunun, modern yaşamla geleneksel yaşam arasındaki ikircikli durumların, toplumsal ve siyasal yaşamın bıraktığı etkilerin, göç olgusu, kent yaşamı ve farklı olanı dışlama eğilimlerinin yansımasının, eserler aracılığıyla izleyici ile buluşturulmaktadır. Düzenlenecek etkinliklerle, insanoğlunun öyküsünde yaşadığı kopuşlarla bağlanışların oluşumunu sağlayan halkaları, yaşam ile öteki arasında yer alabilen soğuk mesafeyi ve Dar Zamanları, izleyicinin etkili ve kolay yollarla anlayarak pekiştirmesi amaçlanmaktadır. Dar Zamanlar öteki ve ötekileşmenin sebeplerini ortaya çıkararak izleyiciye sunmayı hedeflemektedir. Sergide yer alan sanatçıların eserleri, bireyin sosyal, psikolojik değişiminde öncülük sağlayan imgelerle, öteki ve ötekileşme kavramlarının anlaşılmasına bir umut, bir ipucu, bir yol gösterici olabilmesi adına izleyiciyle buluşmaktadır.

“Günümüz insanın iç dünyasını anlamak ve anlamlandırabilmek için izlediği yollarda yabancılaşma, öteki olma, bunalım, sıkışmışlık hissi ile oluşan iç monologlar bahsi geçen öteki olma durumlarının birer sonucu mudur? Yoksa özgürleşmek ile bağ kurma arayışının samimi bir yansıması mıdır?” sorusuna cevap aranarak deneyim ve dönüşümlerimizi yeniden sorgulamamız amaçlanmaktadır.

Toplum ve bireysellik çoğu zaman birbirini iten ama aynı zamanda da grift yapıda birbirini tamamlayarak, besleyen kavramlardır. İnsan türünün bilinçli özgürlüğüne ulaşma isteğini, değişen dünya düzeni, gün be gün değiştirerek, ama ötekileştirmeye devam ederek, içsel bunalımların monologlarını seri üretime geçirdiği tek kişilik bir oyuna çevirmiştir. 

“Ancak, kırılmış kaygan zaman parçaları yan yana dizilebilir, üst üste yığılabilir, her biri ötekinden çeşitli uzaklıklara konulabilir. Hayat değişecekse, kendini değiştirebilenlerle değişecek, yinelişe ayak uyduranlarla değil…” (Ağaoğlu, Hayır 2004)

Sergi iki ana başlık altında düzenlenecektir. 

DAR ZAMANLAR

1. ALTERİTE: Aşağıda ismi verilen sanatçılar ve eserleri yaşadıkları toplum içinde esinlendikleri siyasal baskılar, etnik köken ve cinsiyet ayrımcılığı, kent yaşamı, yabancılaşma göç, askeri darbeler, katliamlar gibi konular üzerine çalıştıkları için seçilen eserler birbirini tamamlamaktadırlar.

Atila İLKYAZ: Asmayalım da Besleyelim mi? 

Mustafa DUYMAZ: Zaman, Modern Hapishane-II, Yeniden-Uzak-Yakın

Mehmet GÜLERYÜZ: İyi Çoban, Ahmet Taner KIŞLALI Anısına

Berat IŞIK: Adalet, Kusursuz Âşıklar

Evrim ÖZESKİCİ: Öteki, Kimlik Kaybı 

2. BİRTAKIM SONUÇLAR: Bu bölümde ilk bölümde geçen kavramların insanların karşılama düzeylerinin sonuçları, eserler üzerinden ele alınmış ve bu doğrultuda aşağıda ki eserlerin uyum ve ilişki içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Atila İLKYAZ: Sorgu 

Evrim ÖZESKİCİ: Ben de Görmem Duymam Konuşmam

Çetin AKMEŞE: Hattı Müdafaa

Sergi planı için tıklayınız.

Sanatçılar & Eserler

Çetin Akmeşe

Hattı Müdafa

Tuval Üzerine Yağlıboya, 120x100 cm. , 2021

Evrim Özeskici

Öteki

Tuval Üzerine Yağlıboya, 100x120 cm, 2016

Evrim Özeskici

Ben De Duymam Konuşmam Görmem!

Tuval Üzerine Yağlıboya, 100x120 cm, 2015

Evrim Özeskici

Kimlik Kaybı

Tuval üzerine yağlıboya, 100x120 cm, 2016

Mehmet Güleryüz

Ahmet Taner Kışlalı Anısına

Tuval üzerine yağlıboya 1999, 250x180 cm.

Mehmet Güleryüz

İyi Çoban

Tuval üzerine yağlı boya, 2003, 200x137cm

Mustafa Duymaz

Modern Hapishane-II

Tuval üzerine yağlı boya, 100 x100 cm, 2016

Mustafa Duymaz

Yeniden-Uzak-Yakın

Tuval üzerine yağlı boya, 200x130 cm, 2020

Mustafa Duymaz

Zaman

Duvar üzerine, pleksi, floresan boya, 20x280x2 cm, 2019

Atilla İLKYAZ

Sorgu

Yerleştirme, 1994 

Atilla İLKYAZ

Asmayalım da besleyelim mi?

Yerleştirme, Performans, 2012 Hangar Şehirlerarası Sergisi

Berat Işık

Adalet

Video Art, 2020

Berat Işık

Kusursuz Aşıklar

Yerleştirme (Duvar saati, bıçak motor), 75 x 40 x 25 cm, 2016

Banu ve Hakan Çarmıklı'nın izni ile

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
15 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Pamukkale Üniversitesi

18:00

Seminer Sanat Yönetiminde Güncel Durum

Çevirimiçi Platform – Zoom

16 NİS SAL
1

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Dokuz Eylül Üniversitesi

17 NİS ÇAR
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18 NİS PER
1

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

19 NİS CUM
2

10:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Ege Üniversitesi

18:00

Söyleşi Gelenekselden Oyuna: Murat Palta Sanatında Oyun Kavramı

Akbank Sanat

20 NİS CMT
6

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: T-shirt Boyama (7 - 11 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: Kupa Boyama (6 - 10 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Çocuk Desenler ve Tekrarlar Atölyesi: Op Art (9 - 14 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Selçuk Yöntem ile Sahne ve Kamera Oyunculuğu Üzerine

Akbank Sanat

16:30

Çocuk Geri Dönüştürülmüş Kâğıtlar İle Kartpostal Yapımı (8 - 13 yaş)

Akbank Sanat

21 NİS PAZ
-
22 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

23 NİS SAL
1

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

24 NİS ÇAR
4

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Sakarya Üniversitesi

16:30

Atölye Nesneler, İhtiyaçlar ve Hileler (Yetişkin Atölyesi)

Akbank Sanat

18:30

Seminer Anksiyete

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

25 NİS PER
5

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kocaeli Üniversitesi

18:00

Seminer Müze Projesi: Mimar-Küratör-Sergi Tasarımcısı İş Birliği

Çevirimiçi Platform – Zoom

18:30

Seminer Tanınma Krizi: Duygusal Kapitalizmin Patolojileri

Akbank Sanat

19:00

Söyleşi Elektronik Dünyada Caz İzleri

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

26 NİS CUM
2

18:00

Seminer Ra Atlas: Yeni Bir Başlangıç

Akbank Sanat

19:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Trakya Üniversitesi

27 NİS CMT
8

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Sanat Dengeler: Geometrik Desenler (5-8 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Sanat Yansıtır: Renkli Duygular (7-12 yaş)

Akbank Sanat

14:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (14:30 - 16:00 Seansı)

Akbank Sanat

15:30

Çocuk Sanat Işıldar: Işıklar ve Gölgeler (7-12 Yaş)

Akbank Sanat

17:00

Çocuk Sanat Sürükler: İzlerin Peşinde (7-12 yaş)

Akbank Sanat

17:00

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (17:00 - 18:30 Seansı)

Akbank Sanat

19:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (19:30 - 21:00 Seansı)

Akbank Sanat

28 NİS PAZ
-
29 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kastamonu Üniversitesi

20:30

Dans Kaygılar Sahnesi

Alan Kadıköy

30 NİS SAL
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çankırı Karatekin Üniversitesi

17:15

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Gaziantep Üniversitesi

18:00

Seminer Oynuyorum, O Halde Varım!: Oyunlarda Estetik ve Retorik

Akbank Sanat

01 MAY ÇAR
-
02 MAY PER
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Düzce Üniversitesi

18:00

Söyleşi Bağımsız Oyunlarda Sanat Yönetmenliği

Akbank Sanat

03 MAY CUM
3

11:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çukurova Üniversitesi

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18:00

Atölye Kimliğinizden Yararlanarak Benzersiz Oyunlar Oluşturmak: Kavram Oluşturma İçin Bir Gezi

Akbank Sanat

04 MAY CMT
1

15:00

Atölye İllüstrasyon ile Oynamak

Akbank Sanat

05 MAY PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun