SERGİ

Misafir

SERGİ
Misafir

Oya Aşan Yüksel

1981 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 2005 yılında Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans eğitimini 2014 yılında ise yine aynı üniversitede sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2010 yılında Nottingham Trent Üniversitesinde Erasmus değişimi ile altı ay süre ile sanat ve tasarım eğitimi aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Misafir

Her birey kısa yada uzun süreli olsa da Misafir rolüne bürünmüştür. Peki bu misafirlik nedir?

Misafir, Derrida’nın Misafirperverlik (Of Hospitality) kitabında ele alıp farklı sorularla meseleyi şekillendirip, dönüştürerek etraflıca tartıştığı bir kavramdır.

Gelen’ e; yabancı olsun olmasın; ister Göçmen, ister davetli yada davetsiz ziyaretçi olsun; bir başka ülkenin vatandaşı yada değil, hayvan yahut tanrısal varlık, canlı yada ölü kadın veya erkek: her tür belirlemeden önce, her tür kimlik tespitinden önce gelen’e…. Jacques Derrida

Derrida “Misafir” (Guest) kelimesini ilk olarak farklı dillerdeki anlamları üzerinden değerlendirirken, yabancı, misafirperverlik, davet gibi benzer kökenlere sahip kelimelerle de ilişkilendirmektedir.

İlk olarak Misafir kavramını Türkçe’de kullandığımız anlamları üzerinden değerlendirebiliriz.  Misafir kelimesi birincil anlamda  değerlendirildiğinde;  bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, konuk olarak tanımlanır. Ancak Misafir olgusu taşıdığı geniş anlamla ben ve biz olarak ifade ettiğimiz herşeyi içine alır. Derrida’nın da bu bağlamda etraflıca ele aldığı anlam çözümlemeleri, misafir kavramını tarihsel, politik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve etik kavramları da kapsayan çok katmanlı  bir olguya dönüştürür.

Misafirlik aslında kişisel bir pratik olmaktan daha çok kültürel bir olgu olarak  geniş bir alanı kapsamaktadır. Misafirlik, bireylere sunulan bir rol, kültürler için bir tutum ve davranış kurallarının bütünüdür. Misafir olma hali  ev-ev sahibi ve misafir penceresinden farklı deneyimleri-hikayeleri barındırır. Bahsettiğimiz “ev-ev sahibi ve misafir” ilişkisi, tüm bu detaylar ışığında serginin de temelini oluştururken, bu deneyim bugünlerde güncelin tamda içerisine bir gönderme yapmaktadır. Uluslararası platformda sınırların çizilmesi ile birlikte  kimilerinin vatandaş kimilerinin ise misafir olarak adlandırılması;  yani “göçmenlik meselesi”… Bu konu bugünlerde Afganistan'daki savaşın etkileriyle tekrardan gündeme gelmiştir. Binlerce Afgan’ın farklı ülkelere gitmek için harekete geçmesi,  misafir  olma hali ile sıkı bir bağ kurmuştur. Bu durum; toplumun ve mevcut iktidarların farklı bakış  açıları ekseninde,  misafirin kimlik arayışı ve ait olduğu yerin neresi olduğu meselesini sıklıkla sorgulamaktadır. 

“Eşiğin aşılması davetli için olduğu kadar ziyaretçi içinde  hep bir ihlal olduğuna göre ve hatta ihlal olarak kalması gerekiyorsa, bu fazla adım ve ihlal ne anlama gelir?” (Dufourmantella, 2020, s. 67)

Jacques Derrida bu kimlik arayışı ve aidiyet konusunda bir eşikten söz ederek, bu eşiğin sınır olma halini üzerinden  misafirlik deneyiminin bir saldırı mı, yoksa mutlak bir beraberlik mi olduğunu sorgular. Aynı yerde, ayrı rollerde, bir arada olanın farklı "misafir" olma halleri… Bu durum misafir ve  ev sahibi olma rollerini  adeta karmaşıklaştırmıştır. Misafirlik olgusu, hem misafir, hemde ev sahibi açısından bir sınır aşımı deneyimi halini almıştır. Çünkü  misafir, ev/yurt/coğrafya gibi farklı mekan kurgularında bir kültür, medeniyet ve güven mekânı bulmaya çalışmaktadır. Bu durum bizlere hem kabul edilişin hem de rededilişin  hikayesini anlatmaktadır.

Misafir olgusu taşıdığı geniş anlamla sınırların sorgulanmasına dikkat çekerken, yalnızca ülke ve  mekan sınırları yada sınır ihlalleri ile kısıtlı olmayıp, yasal-ahlaki ve kişisel olguları da kapsamaktadır.  Misafir kavramının temsiliyetindeki bu geniş iktidar alanı ev sahibi ve misafir arasındaki net ayrımı giderek zorlaştırmaktadır.

Misafir olma hali üzerinden oluşan farklı bakış açıları,  hem ev sahibi, hem de misafir tarafından sorgulanan bir sınır aşımı deneyimine dönüşmüştür.  Bu deneyimde ev sahibi ile misafir arasındaki eşiğin nerede olduğu? misafir olma halinin bir saldırı mı, yoksa mutlak bir beraberlik mi? olduğu soruları    sıklıkla sorulmuştur.

Misafir kavramı üzerinden kurgulanan bu sergi, misafirin kim olduğu /olmadığı, ne tür sosyal gerçekliğe sahip olduğu, neleri/ kimleri kapsadığı, sınırlarının nerede olduğu gibi sorgulamalar yaparak, bu kavramı görünür-görünmez yönleri ile değerlendirmekte ve misafir olma halini (durumunu) sorgulayan bir deneyim alanı oluşturmaktadır.

Sanatçılar & Eserler

Ana Cvorovic

Butterfly Bolt

2015

Ahşap dolaplar, yağlı boya, çarşaf, yastık kılıfı, yastık, çocuk yatağı, metal kelepçeler, cıvatalar, dişli çubuklar, kelebek somunlar.

Farklı Ölçülerde

Borga Kantürk

Koltuk İzleri

2018

Fotoğraf

Farklı Boyutlarda 6 adet fotoğraf

Danijela Pivasevic Tenner

Do You Know, What’s Behind?

2018

Farklı hazır  nesneler ve ham seramik çamuru düzenleme.

Fotoğraflar:©Contemporary Clay Foundation and the Jawahar Kala Kendra

Gözde İlkin

Dış ses: Biz köprüyü ilk böyle geçtik

2011

Nevresim Üzerine Boya ve Dikiş

139x98 cm

İsmail Saray

İsimsiz (Yarısı İçten ve Dıştan Silinmiş Cam)

1970, SALT Araştırma, İsmail Saray Arşivi 

Fotoğraf 

Çeşitli ölçülerde

Özge Yağcı

İkili Yokluk?

2017

Seramik, Astar, 1050 oC, Ahşap, Akrilik

45x45x82 cm

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
13 MAY PZT
2

18:00

Seminer Sanat Koleksiyonerliği ve Varlık Yönetimi: Gelişimi ve Yeni Akımlar

Çevirimiçi Platform – Zoom

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

14 MAY SAL
4

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Okan Üniversitesi

19:00

Film Hava Tükeniyor

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

20:30

Dans Rüzgarın Savurdukları

Akbank Sanat

15 MAY ÇAR
3

15:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Bitlis Eren Üniversitesi

16:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mersin Üniversitesi

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

16 MAY PER
5

11:00

Seminer Monument Valley ve Florence Oyunları Tasarımı

Çevirimiçi Platform – Zoom

18:00

Seminer Farklı Yerlerde Alanını Korumak

Akbank Sanat

18:30

Seminer Teknoloji Felsefesi Sorunları: İnsan ve Makine Etkileşimi

Akbank Sanat

19:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Sabancı Üniversitesi

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

17 MAY CUM
2

11:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Işık Üniversitesi

18:00

Atölye Değişim İçin Oyunlar ve XR Teknolojileri

Akbank Sanat

18 MAY CMT
5

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: Çanta Boyama (6 - 10 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: Kupa Boyama (6 - 10 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Oyun Tasarımına Kutu Oyunları Üzerinden Uygulamalı Bir Bakış

Akbank Sanat

15:00

Atölye Meyerhold Ve Biomekanik

Akbank Sanat

19 MAY PAZ
-
20 MAY PZT
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Medipol Üniversitesi

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Galatasaray Üniversitesi

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İnönü Üniversitesi

21 MAY SAL
3

13:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Yeditepe Üniversitesi

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Beykent Üniversitesi

19:00

Film Toldi

Akbank Sanat

22 MAY ÇAR
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İstanbul Üniversitesi

16:30

Atölye Nesneler, İhtiyaçlar ve Hileler (Yetişkin Atölyesi)

Akbank Sanat

23 MAY PER
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Marmara Üniversitesi

17:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Koç Üniversitesi

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İnönü Üniversitesi

24 MAY CUM
1

14:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kadir Has Üniversitesi

25 MAY CMT
4

12:00

Çocuk Gördüğüm İstanbul Atölyesi (7 - 12 yaş)

Akbank Sanat

14:00

Çocuk Mahallem İstanbul Atölyesi (8 - 13 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Anlatıda Fiziksel Olan

Akbank Sanat

16:00

Çocuk Desenler ve Tekrarlar Atölyesi: Mozaik (9 - 14 yaş)

Akbank Sanat

26 MAY PAZ
-
27 MAY PZT
-
28 MAY SAL
1

19:00

Film Macar Animasyon Kısa Film Seçkisi ve "Macar Animasyonunun 110. Yılı" Söyleşisi

Akbank Sanat

29 MAY ÇAR
2

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat STF

19:30

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

30 MAY PER
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Mardin Artuklu Üniversitesi GSF

19:00

Söyleşi Cazın Çağdaş Sınırları: Alternatif Sesler

Akbank Sanat

31 MAY CUM
-
01 HAZ CMT
-
02 HAZ PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun