Seminer

Mimesis ve Muamma: Görünmeyenin görünende 'görünmeyen görünmesi' - Oğuz Haşlakoğlu

Seminer
Mimesis ve Muamma: Görünmeyenin görünende 'görünmeyen görünmesi' - Oğuz Haşlakoğlu

Felsefe Seminerleri Dizisi - Kriz ve Kritik II

Moderatör: Emre Şan

Konuşmacı: Oğuz Haşlakoğlu

“Mimesis ve Muamma: Görünmeyenin görünende 'görünmeyen görünmesi'”

Mimesis Adorno’ya kadar estetik alanında nerdeyse lanetlenmiş bir kavram. Estetik disiplinini, kurucusu Baumgarten’ın elinden ‘bilgi içeremeyeceği’ gerekçesiyle alarak bugünkü biçimini veren Kant’tan başlayarak mimesis taklit olarak sanat olamaz; aksi takdirde sanat özgünlüğünü ve onunla birlikte yaratıcılığını yitirir. Hegel’de bu durum ifrata vardırılarak Kant estetiğindeki gibi temsil bağlamında da kalmaz; Platoncu ‘idea’ artık Almanca anılan adıyla “Idee” olması bakımından Tin’in hakikati olarak görünüşe çıktığında hem gerçek hem de bizzat güzel olur. O hâlde sanat Idee’nin gerçekleşmesi olarak bizatihi güzeldir ve doğadaki güzelden de üstündür. Estetiğini Kant ve Hegel arasındaki denge üzerine kuran Adorno ise her ikisini de temel ilkelerinde yadsıyan özgün bir yol tutarak mimesis kavramına başka bir tanım getirir. Buna göre mimesis; özneye atfen bir şeyi kendinde taklit etme değil, nesneye atfen kendini o şeyde ‘asimile’ etmedir. Mimesis, bu açıdan bakıldığında, aklın özdeşlik vasıtasıyla her şeyi kendine mâleden tahakkümüne direnen bir özgürleşme sığınağı olarak, kendinden sıyrılmak sûretiyle, yanlış dünyanın yarattığı kaçınılmaz acının ifadesi anlamında sahih sanattır.

Seminer, bu üçlü arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak mimesis’i Adorno’dan daha öteye taşıyabilecek bir açılım olup olmadığını sorgulamaya yönelik olacak. Bu anlamda görsel sanatlar ve gösteri sanatları arasındaki ilişkiye ışık tutacak öykünme ve simge kavramları ‘çizgi’ örneğinde tartışılacak. Aktörün rolüne bürünmesi için gerekli aktörlük fiilinde içerilen mimetik sınırla, görsel sanatlarda temel eleman olarak anılan çizginin bir sınır ve biçim imkânı olarak karşılaştırılması da seminerin temel sorunsalı olarak bu bağlama ışık tutacak.

Oğuz Haşlakoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümünde 1991 yılında lisans, 1993 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesi aldı. Temel kuramsal çalışma alanları olan sanat felsefesi ve estetik başta olmak üzere çeşitli hakemli, uluslararası ve kültür sanat dergilerinde makaleleri yayınlandı. Sanatçı kitapları ve kataloğu, metin yazarlığı ve editörlüğü yaptı, sanat eleştirileri yazdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde doçent öğretim üyesi olarak temel tasarım, sanat felsefesi ve estetik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Felsefe ve Sanat Felsefesi alanındaki başlıca kitapları şunlardır: “Platon Düşüncesinde Tekhnê: Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni” (2016), “Sanat Felsefesi ve Estetik Yazıları” (2019), “Felsefece: Felsefe Yazıları” (2021). 

* Etkinlikler ücretsizdir. Katılım 120 kişi ile sınırlı olup etkinlik giriş davetiyeleri etkinlikten 1 saat öncesinden itibaren Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilecektir.

27 Nisan 2023 Perşembe 18:30

Akbank Sanat

Haritada Göster
Tüm Program
Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
15 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Pamukkale Üniversitesi

18:00

Seminer Sanat Yönetiminde Güncel Durum

Çevirimiçi Platform – Zoom

16 NİS SAL
1

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Dokuz Eylül Üniversitesi

17 NİS ÇAR
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18 NİS PER
1

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

19 NİS CUM
2

10:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Ege Üniversitesi

18:00

Söyleşi Gelenekselden Oyuna: Murat Palta Sanatında Oyun Kavramı

Akbank Sanat

20 NİS CMT
6

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: T-shirt Boyama (7 - 11 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: Kupa Boyama (6 - 10 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Çocuk Desenler ve Tekrarlar Atölyesi: Op Art (9 - 14 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Selçuk Yöntem ile Sahne ve Kamera Oyunculuğu Üzerine

Akbank Sanat

16:30

Çocuk Geri Dönüştürülmüş Kâğıtlar İle Kartpostal Yapımı (8 - 13 yaş)

Akbank Sanat

21 NİS PAZ
-
22 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

23 NİS SAL
1

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

24 NİS ÇAR
4

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Sakarya Üniversitesi

16:30

Atölye Nesneler, İhtiyaçlar ve Hileler (Yetişkin Atölyesi)

Akbank Sanat

18:30

Seminer Anksiyete

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

25 NİS PER
5

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kocaeli Üniversitesi

18:00

Seminer Müze Projesi: Mimar-Küratör-Sergi Tasarımcısı İş Birliği

Çevirimiçi Platform – Zoom

18:30

Seminer Tanınma Krizi: Duygusal Kapitalizmin Patolojileri

Akbank Sanat

19:00

Söyleşi Elektronik Dünyada Caz İzleri

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

26 NİS CUM
2

18:00

Seminer Ra Atlas: Yeni Bir Başlangıç

Akbank Sanat

19:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Trakya Üniversitesi

27 NİS CMT
8

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Sanat Dengeler: Geometrik Desenler (5-8 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Sanat Yansıtır: Renkli Duygular (7-12 yaş)

Akbank Sanat

14:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (14:30 - 16:00 Seansı)

Akbank Sanat

15:30

Çocuk Sanat Işıldar: Işıklar ve Gölgeler (7-12 Yaş)

Akbank Sanat

17:00

Çocuk Sanat Sürükler: İzlerin Peşinde (7-12 yaş)

Akbank Sanat

17:00

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (17:00 - 18:30 Seansı)

Akbank Sanat

19:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (19:30 - 21:00 Seansı)

Akbank Sanat

28 NİS PAZ
-
29 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kastamonu Üniversitesi

20:30

Dans Kaygılar Sahnesi

Alan Kadıköy

30 NİS SAL
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çankırı Karatekin Üniversitesi

17:15

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Gaziantep Üniversitesi

18:00

Seminer Oynuyorum, O Halde Varım!: Oyunlarda Estetik ve Retorik

Akbank Sanat

01 MAY ÇAR
-
02 MAY PER
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Düzce Üniversitesi

18:00

Söyleşi Bağımsız Oyunlarda Sanat Yönetmenliği

Akbank Sanat

03 MAY CUM
3

11:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çukurova Üniversitesi

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18:00

Atölye Kimliğinizden Yararlanarak Benzersiz Oyunlar Oluşturmak: Kavram Oluşturma İçin Bir Gezi

Akbank Sanat

04 MAY CMT
1

15:00

Atölye İllüstrasyon ile Oynamak

Akbank Sanat

05 MAY PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

Kayıt Formu

KVKK metnini okudum, onaylıyorum.

E-Bülten'e üye olun