SERGİ

Konargöçer

SERGİ
Konargöçer

Erkin Kıryaman

2011 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden  mezun olan Erkin Kıryaman, ilk yüksek lisans çalışmasını Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Psychoanalysis, Trauma, and War: A  Comparative Study of Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Pat Barker’s Regeneration” başlıklı tezi ile 2015 yılında ve ikinci yüksek lisans çalışmasını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Images of the ‘New Woman’ in the  Works of Late Victorian Male Writers” başlıklı çalışmasıyla 2016 yılında tamamlamıştır. Kıryaman, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora tezini yazmakta ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve akademik ilgi alanları yirminci yüzyıl İngiliz romanı, travma anlatıları ve görsel sanatlar ve edebiyat ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Araştırmacının  uluslararası ve ulusal bildirilerinin yanı sıra uluslararası dergilerde ve kitaplarda çalışmaları bulunmaktadır.

Konargöçer

Sergi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğa içinde yaşayan yörükleri karakterize eden, onların yaşam biçimlerini anlatmak için kullanılan “konargöçer” kavramını ödünç alarak modern dünyada insanın konumunu sorgulamakta ve izlerini sürmeyi amaçlamaktadır.

Yörüklerin yaşamları bağlamında, “konargöçer” olma durumu, kendilerinin ve hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda, yazları yaylalara – yaylaklara – ve kışları daha alt mecralara – kışlaklara – göçme süreçlerini anlatır.

Lakin değişen dünya düzeni içerisinde, bu konargöçer haller değişmiş ve dönüşmüştür. Doğa ile bir uyum içerisinde yaşayan ve doğayı sadece bir yer olarak değil aynı zamanda bir yaşam mekanı ve yuva olarak gören yörükler, değişen iklim şartları, endüstrileşme kaynaklı seri üretimler, fabrikalaşan hayvan üretimleri, teknolojik tarım uygulamaları, susuzluk, iskan politikaları, şehirleşme ve zorunlu eğitim uygulamaları gibi daha çok modern insanın konumlandırıldığı yere çekilmeye zorlanmıştır. Bu durum, konargöçeri yerleşik hayata geçmeye iterek doğa ile arasındaki bağların da gevşemesine hatta yok olmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle, antroposen yani insan çağı diye tanımlanan yirmi birinci yüzyılda, doğanın geri döndürülemez biçimde tüketildiği vurgulanırken doğa ile çok yakın ilişkisel ağları olan konargöçerliği de zedelenmiştir. Bu minvalde, yörük kültürünü ve yörükleri karakterize eden konargöçer yok olmaya yüz tutmuş ve yörüklerin kalbinden taşınmıştır. İşte burada doğan çarpıklık, şehirleşen insanın doğayla kurduğu geçici bağları da imlerken insanın konargöçer hallerinin yansımalarına da ışık tutar. Yörüklerin hayatı bağlamında konargöçer olma durumu ev olarak doğa, yol, yolda olma, otantik ve geleneksel pratikler, değişim gibi çağrışımları içeren bir kavramdır. Bu nedenle konargöçerin çağrışımlarının kent insanının yaşam biçimleri açıklamak üzere ödünç alınması, modern kent insanının bahsi geçen çağrışımlardaki yerinin de konargöçer olduğunu ima eder. Şehirlerde yaşayan insanlar, doğayı bir kaçış alanı ve geçici bir arzu nesnesi olarak görürken, yörükler için de içlerinde olan doğanın sökülüp alınması doğanın bir arzu nesnesi haline dönüşmesini gösterir. Bu arzu nesnesinin arayışı, modern insan için bir kaçamaktır. Yörük için ise bir özlem ve nostaljidir. Bu nedenle, konargöçer kavramı ikili bir anlama sahiptir. Bir yandan yerel olanı yani yörükleri anlatır, bir yandan modern şehirlerde yaşayan insanın değişen pozisyonal hallerinin altını çizer. Benzer bir biçimde, şehirleşen ve modernleşen dünyada, konargöçer bir ayrılma ve kopuşun diğer adıdır. Derrida’nın dediği gibi, hem diğerlerinden ayrılan hem de kendi anlamını öteleyen différance* kavramına dair bir benlik sürecidir. Bu ayrılma ve öteleme durumları, yörükleri anlatan konargöçerin, aslında kentlerde yaşayan insanların hallerini de anlattığını ima edebilir. Konargöçerin nostaljik arayışıyla modern insanın hareket halindeki durumundan kaynaklanan arayışlar geriye sadece izlerin, çağrışımların ve otantik sanrıların izdüşümlerinin kaldığını gösterir. Yani, izler konargöçerin bıraktığı ya da onu anlatmaya ve aramaya yarayan kırıntılardır. 

Bu sergi, konargöçer olan yörüklerden ödünç alınan kavramla birlikte yörüklerin uyumdan parçalanışa giden yolculuklarında ve modern ve şehirleşen insanın uyum arayışlarında kurduğu geçici bağlar etrafında dönmektedir. Bir yandan konargöçerden kalan ve modern insanın hayatının çatlaklarına sızan kalıntılar, bir yandan da modern insanın kendi konargöçer hallerinin yörüklerin konargöçer karakteri ile bağları bu serginin kurgulamaya çalıştığı anlam katmanları ve kanallarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, konargöçer sadece yörükleri tanımlamaktan çıkarak modern insanın da modern göçebe hallerini yansıtır. Özetle, konargöçer sadece yörükleri karakterize eden bir anlam olmaktan çıkarak insanın kurduğu konargöçer bağları da çağrıştıran ve betimleyen halleri akseder. Yani, konargöçerin kendisi yoktur, izleri vardır. Bütün değildir, parçalanmıştır. Tekil değil, çoğuldur ve geçmişin izleriyle şimdiki zamanı işaret eder. 

Sergi planı için tıklayınız.

Sanatçılar: Ramazan Can, Fırat Neziroğlu, Şakir Gökçebağ, Ilya Noé, Mustafa Boğa, Jack Forbes, Trish Andersen

*Derrida, Jacques. “Différance.” Identity: A Reader. Eds. Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman. London: SAGE Publications, 2000.87-93.

Sanatçılar & Eserler

Fırat Neziroğlu

Like a Virgin, Like a Prayer

handweaving, fishline, silk, wool, cotton, 120x120cm, 2012

Fırat Neziroğlu

Magic Lamb

2011, Wool, cotton, fishline, 35 2/5x19 7/10 in 90x50 cm

Fırat Neziroğlu

Lonely Words

2017, Wool, cotton, polyester handweaving 36 3/5x54 7/10 in 93x139 cm

Fırat Neziroğlu

Electric

2017, Wool, cotton, polyester handweaving 27 3/5x27 3/5 in 70x70 cm

Ilya Noe

Sporadic House #2

organik materyal, kuru yaprak, dallar, metal konstrüksiyon üzerinde. (Venedik) 

Jack Forbes

Natural Homes

tufted rug, stool made of wool and acrylic yarns, wool and felt, 200x210, 2020-2021

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “What do you do when a place is not your home anymore? - You cope (point)”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Ramazan Can

I have a longing in me

neon, fabric, concrete, 55x40x23 cm

Ramazan Can

I am stranger of this place III

2018, wood, fabric, neon, 188x127x16.5 cm

Ramazan Can

Always waited for tomorrow

2019, neon, fabric, 143x233x16 cm

Ramazan Can

The work of once upon a time II

2018, rug, neon, 170x160 cm

Şakir Gökçebağ

Inside outside

2019; mekana özgü yerleştirme.

Şakir Gökçebağ

Fortune / Kısmet

345x380x6cm; ayakkabı.

Şakir Gökçebağ

Reorientation 08

2015; halı, 290x190 cm.

Şakir Gökçebağ

untitled

2012, chair & carpet, 194x85x52 cm

Şakir Gökçebağ

Network III

2009, ayakkabı, 110x130x8 cm.

Şakir Gökçebağ

Reorientation 22

2020, halı, 260x1080 cm.

Trish Andersen

A Magic Carpet Ride Through Savannah

tufting, measuments NA.

Fotoğraf : Chia Chong

Trish Andersen

Which Way the Wind Blows

2021, mixed yarn, 60 x 36 in.

Ilya Noé

“Blueprint” for House #2

(ca. 1980)

Ilya Noé

Sporadic House #2

organik materyal, kuru yaprak, dallar, metal konstrüksiyon üzerinde. (Barcelona Parkı)

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “My country... -what is next?”,

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “What would you do if you were there? ‘Who cares?’”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “It was suddenly theirs: - what is the point?”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf : Mustafa Boğa

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
15 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Pamukkale Üniversitesi

18:00

Seminer Sanat Yönetiminde Güncel Durum

Çevirimiçi Platform – Zoom

16 NİS SAL
1

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Dokuz Eylül Üniversitesi

17 NİS ÇAR
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Ekonomi Üniversitesi

18 NİS PER
1

18:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

19 NİS CUM
2

10:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Ege Üniversitesi

18:00

Söyleşi Gelenekselden Oyuna: Murat Palta Sanatında Oyun Kavramı

Akbank Sanat

20 NİS CMT
6

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: T-shirt Boyama (7 - 11 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Renkler ve Hayaller Atölyesi: Kupa Boyama (6 - 10 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Çocuk Desenler ve Tekrarlar Atölyesi: Op Art (9 - 14 yaş)

Akbank Sanat

15:00

Atölye Selçuk Yöntem ile Sahne ve Kamera Oyunculuğu Üzerine

Akbank Sanat

16:30

Çocuk Geri Dönüştürülmüş Kâğıtlar İle Kartpostal Yapımı (8 - 13 yaş)

Akbank Sanat

21 NİS PAZ
-
22 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

23 NİS SAL
1

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

24 NİS ÇAR
4

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Sakarya Üniversitesi

16:30

Atölye Nesneler, İhtiyaçlar ve Hileler (Yetişkin Atölyesi)

Akbank Sanat

18:30

Seminer Anksiyete

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

25 NİS PER
5

13:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kocaeli Üniversitesi

18:00

Seminer Müze Projesi: Mimar-Küratör-Sergi Tasarımcısı İş Birliği

Çevirimiçi Platform – Zoom

18:30

Seminer Tanınma Krizi: Duygusal Kapitalizmin Patolojileri

Akbank Sanat

19:00

Söyleşi Elektronik Dünyada Caz İzleri

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

26 NİS CUM
2

18:00

Seminer Ra Atlas: Yeni Bir Başlangıç

Akbank Sanat

19:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Trakya Üniversitesi

27 NİS CMT
8

11:30

Çocuk Ne Olacağım Ben

Akbank Sanat

12:00

Çocuk Sanat Dengeler: Geometrik Desenler (5-8 yaş)

Akbank Sanat

13:30

Çocuk Sanat Yansıtır: Renkli Duygular (7-12 yaş)

Akbank Sanat

14:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (14:30 - 16:00 Seansı)

Akbank Sanat

15:30

Çocuk Sanat Işıldar: Işıklar ve Gölgeler (7-12 Yaş)

Akbank Sanat

17:00

Çocuk Sanat Sürükler: İzlerin Peşinde (7-12 yaş)

Akbank Sanat

17:00

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (17:00 - 18:30 Seansı)

Akbank Sanat

19:30

Film Uluslararası Dans Filmleri Seçkisi (19:30 - 21:00 Seansı)

Akbank Sanat

28 NİS PAZ
-
29 NİS PZT
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Kastamonu Üniversitesi

20:30

Dans Kaygılar Sahnesi

Alan Kadıköy

30 NİS SAL
3

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çankırı Karatekin Üniversitesi

17:15

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Gaziantep Üniversitesi

18:00

Seminer Oynuyorum, O Halde Varım!: Oyunlarda Estetik ve Retorik

Akbank Sanat

01 MAY ÇAR
-
02 MAY PER
2

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Düzce Üniversitesi

18:00

Söyleşi Bağımsız Oyunlarda Sanat Yönetmenliği

Akbank Sanat

03 MAY CUM
3

11:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Çukurova Üniversitesi

14:00

Film 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri Üniversitelerde

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18:00

Atölye Kimliğinizden Yararlanarak Benzersiz Oyunlar Oluşturmak: Kavram Oluşturma İçin Bir Gezi

Akbank Sanat

04 MAY CMT
1

15:00

Atölye İllüstrasyon ile Oynamak

Akbank Sanat

05 MAY PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun