SERGİ

Konargöçer

SERGİ
Konargöçer

Erkin Kıryaman

2011 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden  mezun olan Erkin Kıryaman, ilk yüksek lisans çalışmasını Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Psychoanalysis, Trauma, and War: A  Comparative Study of Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Pat Barker’s Regeneration” başlıklı tezi ile 2015 yılında ve ikinci yüksek lisans çalışmasını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Images of the ‘New Woman’ in the  Works of Late Victorian Male Writers” başlıklı çalışmasıyla 2016 yılında tamamlamıştır. Kıryaman, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doktora tezini yazmakta ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma ve akademik ilgi alanları yirminci yüzyıl İngiliz romanı, travma anlatıları ve görsel sanatlar ve edebiyat ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Araştırmacının  uluslararası ve ulusal bildirilerinin yanı sıra uluslararası dergilerde ve kitaplarda çalışmaları bulunmaktadır.

Konargöçer

Sergi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğa içinde yaşayan yörükleri karakterize eden, onların yaşam biçimlerini anlatmak için kullanılan “konargöçer” kavramını ödünç alarak modern dünyada insanın konumunu sorgulamakta ve izlerini sürmeyi amaçlamaktadır.

Yörüklerin yaşamları bağlamında, “konargöçer” olma durumu, kendilerinin ve hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda, yazları yaylalara – yaylaklara – ve kışları daha alt mecralara – kışlaklara – göçme süreçlerini anlatır.

Lakin değişen dünya düzeni içerisinde, bu konargöçer haller değişmiş ve dönüşmüştür. Doğa ile bir uyum içerisinde yaşayan ve doğayı sadece bir yer olarak değil aynı zamanda bir yaşam mekanı ve yuva olarak gören yörükler, değişen iklim şartları, endüstrileşme kaynaklı seri üretimler, fabrikalaşan hayvan üretimleri, teknolojik tarım uygulamaları, susuzluk, iskan politikaları, şehirleşme ve zorunlu eğitim uygulamaları gibi daha çok modern insanın konumlandırıldığı yere çekilmeye zorlanmıştır. Bu durum, konargöçeri yerleşik hayata geçmeye iterek doğa ile arasındaki bağların da gevşemesine hatta yok olmasına sebebiyet vermiştir. Özellikle, antroposen yani insan çağı diye tanımlanan yirmi birinci yüzyılda, doğanın geri döndürülemez biçimde tüketildiği vurgulanırken doğa ile çok yakın ilişkisel ağları olan konargöçerliği de zedelenmiştir. Bu minvalde, yörük kültürünü ve yörükleri karakterize eden konargöçer yok olmaya yüz tutmuş ve yörüklerin kalbinden taşınmıştır. İşte burada doğan çarpıklık, şehirleşen insanın doğayla kurduğu geçici bağları da imlerken insanın konargöçer hallerinin yansımalarına da ışık tutar. Yörüklerin hayatı bağlamında konargöçer olma durumu ev olarak doğa, yol, yolda olma, otantik ve geleneksel pratikler, değişim gibi çağrışımları içeren bir kavramdır. Bu nedenle konargöçerin çağrışımlarının kent insanının yaşam biçimleri açıklamak üzere ödünç alınması, modern kent insanının bahsi geçen çağrışımlardaki yerinin de konargöçer olduğunu ima eder. Şehirlerde yaşayan insanlar, doğayı bir kaçış alanı ve geçici bir arzu nesnesi olarak görürken, yörükler için de içlerinde olan doğanın sökülüp alınması doğanın bir arzu nesnesi haline dönüşmesini gösterir. Bu arzu nesnesinin arayışı, modern insan için bir kaçamaktır. Yörük için ise bir özlem ve nostaljidir. Bu nedenle, konargöçer kavramı ikili bir anlama sahiptir. Bir yandan yerel olanı yani yörükleri anlatır, bir yandan modern şehirlerde yaşayan insanın değişen pozisyonal hallerinin altını çizer. Benzer bir biçimde, şehirleşen ve modernleşen dünyada, konargöçer bir ayrılma ve kopuşun diğer adıdır. Derrida’nın dediği gibi, hem diğerlerinden ayrılan hem de kendi anlamını öteleyen différance* kavramına dair bir benlik sürecidir. Bu ayrılma ve öteleme durumları, yörükleri anlatan konargöçerin, aslında kentlerde yaşayan insanların hallerini de anlattığını ima edebilir. Konargöçerin nostaljik arayışıyla modern insanın hareket halindeki durumundan kaynaklanan arayışlar geriye sadece izlerin, çağrışımların ve otantik sanrıların izdüşümlerinin kaldığını gösterir. Yani, izler konargöçerin bıraktığı ya da onu anlatmaya ve aramaya yarayan kırıntılardır. 

Bu sergi, konargöçer olan yörüklerden ödünç alınan kavramla birlikte yörüklerin uyumdan parçalanışa giden yolculuklarında ve modern ve şehirleşen insanın uyum arayışlarında kurduğu geçici bağlar etrafında dönmektedir. Bir yandan konargöçerden kalan ve modern insanın hayatının çatlaklarına sızan kalıntılar, bir yandan da modern insanın kendi konargöçer hallerinin yörüklerin konargöçer karakteri ile bağları bu serginin kurgulamaya çalıştığı anlam katmanları ve kanallarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, konargöçer sadece yörükleri tanımlamaktan çıkarak modern insanın da modern göçebe hallerini yansıtır. Özetle, konargöçer sadece yörükleri karakterize eden bir anlam olmaktan çıkarak insanın kurduğu konargöçer bağları da çağrıştıran ve betimleyen halleri akseder. Yani, konargöçerin kendisi yoktur, izleri vardır. Bütün değildir, parçalanmıştır. Tekil değil, çoğuldur ve geçmişin izleriyle şimdiki zamanı işaret eder. 

Sergi planı için tıklayınız.

Sanatçılar: Ramazan Can, Fırat Neziroğlu, Şakir Gökçebağ, Ilya Noé, Mustafa Boğa, Jack Forbes, Trish Andersen

*Derrida, Jacques. “Différance.” Identity: A Reader. Eds. Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman. London: SAGE Publications, 2000.87-93.

Sanatçılar & Eserler

Fırat Neziroğlu

Like a Virgin, Like a Prayer

handweaving, fishline, silk, wool, cotton, 120x120cm, 2012

Fırat Neziroğlu

Magic Lamb

2011, Wool, cotton, fishline, 35 2/5x19 7/10 in 90x50 cm

Fırat Neziroğlu

Lonely Words

2017, Wool, cotton, polyester handweaving 36 3/5x54 7/10 in 93x139 cm

Fırat Neziroğlu

Electric

2017, Wool, cotton, polyester handweaving 27 3/5x27 3/5 in 70x70 cm

Ilya Noe

Sporadic House #2

organik materyal, kuru yaprak, dallar, metal konstrüksiyon üzerinde. (Venedik) 

Jack Forbes

Natural Homes

tufted rug, stool made of wool and acrylic yarns, wool and felt, 200x210, 2020-2021

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “What do you do when a place is not your home anymore? - You cope (point)”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Ramazan Can

I have a longing in me

neon, fabric, concrete, 55x40x23 cm

Ramazan Can

I am stranger of this place III

2018, wood, fabric, neon, 188x127x16.5 cm

Ramazan Can

Always waited for tomorrow

2019, neon, fabric, 143x233x16 cm

Ramazan Can

The work of once upon a time II

2018, rug, neon, 170x160 cm

Şakir Gökçebağ

Inside outside

2019; mekana özgü yerleştirme.

Şakir Gökçebağ

Fortune / Kısmet

345x380x6cm; ayakkabı.

Şakir Gökçebağ

Reorientation 08

2015; halı, 290x190 cm.

Şakir Gökçebağ

untitled

2012, chair & carpet, 194x85x52 cm

Şakir Gökçebağ

Network III

2009, ayakkabı, 110x130x8 cm.

Şakir Gökçebağ

Reorientation 22

2020, halı, 260x1080 cm.

Trish Andersen

A Magic Carpet Ride Through Savannah

tufting, measuments NA.

Fotoğraf : Chia Chong

Trish Andersen

Which Way the Wind Blows

2021, mixed yarn, 60 x 36 in.

Ilya Noé

“Blueprint” for House #2

(ca. 1980)

Ilya Noé

Sporadic House #2

organik materyal, kuru yaprak, dallar, metal konstrüksiyon üzerinde. (Barcelona Parkı)

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “My country... -what is next?”,

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “What would you do if you were there? ‘Who cares?’”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf: Mustafa Boğa

Mustafa Boğa

Adorned Dialogues, “It was suddenly theirs: - what is the point?”

2019, heykel, metin ve enstalasyon, ~2 m.

Fotoğraf : Mustafa Boğa

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
20 MAR PZT
1

18:00

Seminer Sanat Piyasasının Eğilimleri, Gelişimi ve Günümüz Dünyasındaki Konumu

Çevirimiçi Platform – Zoom

21 MAR SAL
-
22 MAR ÇAR
1

18:30

Seminer KADININ EVRENSEL HAKLARI

Akbank Sanat - Çok Amaçlı Salon

23 MAR PER
-
24 MAR CUM
-
25 MAR CMT
1

15:00

Atölye Nur Sürer İle Oyuncunun Yolculuğu ve Meslek Etiği Üzerine

Akbank Sanat

26 MAR PAZ
-
27 MAR PZT
-
28 MAR SAL
-
29 MAR ÇAR
-
30 MAR PER
1

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

31 MAR CUM
2

18:30

Seminer Geleceğin Tasarımı

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

01 NİS CMT
2

15:00

Atölye Oyun Yaratımı: Yazı Masasında 3 Saat

Akbank Sanat

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

02 NİS PAZ
1

20:00

Seminer Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı bir Bakış

Çevirimiçi Platform – Zoom

03 NİS PZT
-
04 NİS SAL
1

18:30

Söyleşi Dijital Sezgiler:Yapay Zeka, Sanat ve Diğer Yanlış Anlamalar

Akbank Sanat

05 NİS ÇAR
1

18:30

Seminer Metaverse: Yeni Medya, Yeni Evren

Akbank Sanat - Çok Amaçlı Salon

06 NİS PER
2

18:30

Seminer Max Horkheimer ve Eleştirel Teorinin Temelleri: Metafiziğin, Bilimin ve Toplumun Krizini Sorunsallaştırmak - Ateş Uslu

Akbank Sanat

20:00

Dans “MOD” Çağdaş Dans Performansı

Akbank Sanat

07 NİS CUM
-
08 NİS CMT
3

13:30

Dans Floorwork / 3D Release Dance Masterclass

Akbank Sanat

15:00

Tiyatro Peter Pan ve Varolmayan Ülke

Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi

15:00

Atölye Sahne Üstünde Nefes ve Mevcudiyet

Akbank Sanat

09 NİS PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun