Seminer

Yazı, Sanat ve Beden

Seminer
Yazı, Sanat ve Beden

Konuşmacı: Rahmi Öğdül
Seminere Dair: Bu seminerde sanat ve yazı ilişkisi, sanat yazıları ile sanat yapıtının bizzat kendisi arasındaki bitimsiz ilişki, metinler ve yapıtlar üzerinden tartışılacaktır. Biliyoruz ki bir mekân olarak beden, aynı zamanda ürettiği yazı ve imgelerle kendi mekânını uzam içinde genişletiyor. Sanatın mekânı ile yazının mekânı birbirini hiçbir zaman örtmez, aksine her ikisi de birbirine dokunur ve birbirini sonsuza doğru genişletir: “Dilin resimle ilişkisi sonsuz bir ilişkidir. Söz dediğimiz şey kusurlu olduğu, görülen karşısında ne yaparsa yapsın gideremeyeceği bir noksanı olduğu için değil. Sözle resim birbirine indirgenemediği için” (Foucault). Sanatın mekânı ile yazı mekânı arasında “gri, müphem, isimsiz, çok geniş bir alan” bulunuyor. Bu alan “... hep kılı kırk yaran ve mükerrer olan dil sayesinde yavaş yavaş aydınlanacaktır... Bu yer, gözün gördüğü değil, sözdizim silsilelerinin tanımladığı yerdir.”  Ve sanata dair ne kadar yazılırsa yazılsın, geriye hep bir boşluk kalıyor. Deleuze’ün yazdıklarından biliyoruz: “Yazmak, asla tamamlanmayan, her zaman meydana gelmekte olan ve her yaşanabilir ya da yaşanmış malzemeyi aşan bir oluş meselesidir... Yazı oluştan ayrılamaz.” Sanatın da ayrılmaması gerekiyor. Bedenin bir oluş serüveni olarak yazı ve sanat arasında kurduğu ilişkiyi, sanat yazıları bağlamında anlamaya çalışacağız.

Konuşmacı Hakkında: 1960’da İstanbul’da doğdu ve yaşamını İstanbul’da öğretim görevlisi, sanat ve kültür eleştirmenliği ve radyo programcılığı yaparak sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi, Fen fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra çalışmalarını kültür, toplum, sanat, felsefe alanına kaydırdı.  Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Mimarlık fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans eğitiminde “Temel Tasarım Felsefesi” ve Yüksek Lisans eğitiminde “Mekân ve Beden Temsilleri” derslerini, İstanbul Bilgi Üniversiteleri’nde ise “Beden Temsilleri” ve “Doğa Temsilleri” derslerini vermektedir. ‘BirGün’ gazetesinde her cuma kültür ve sanat yazıları yazıyor ve Açık Radyo’da Evrim Altuğ ile birlikte, pazartesi günleri yayınlanan ‘Yolgeçen’ adlı kültür, sanat programını hazırlayıp sunuyor. Ayrıca bir semt monografisi olan “Cerrahpaşa, Yedinci Tepe” (Heyamola Yayınları, 2010) başlıklı kitabı, Süreyyya Evren ile birlikte yazdıkları “Bağbozumları, Kültür, Politika ve Gündelik yaşam Üzerine” (Stüdyo İmge yayınları, 2002) ve “Başka Bir Dünya Mümkün” (Stüdyo İmge Yayınları, 2002) başlıklı kitapları da bulunmaktadır. Aralarında Rudolf Arnheim’ın “Görsel Düşünme” (Metis Yayınları), Andrew Ballantyne’in “Mimarlar için Deluze ve Guattari” (YEM), Philip Goodchild’ın “Deleuze ve Guattari /Arzu Politikasına Giriş” (Ayrıntı Yayınları) kitaplarının da bulunduğu çok sayıdaki kitabı İngilizceden Türkçeye çevirmiştir. Çalışmalarını, bedenin ve doğanın toplumsal ve sanatsal tarihi, toplumsal cinsiyet, queer kuramı, kültürel çalışmalar üzerinde sürdürmektedir.

Tek seminer ücreti 100 TL. olup, katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.
Tek seminere katılım için biletler etkinlikten bir gün öncesine kadar Açık Diyalog Istanbul hesabına ya da etkinlik günü yalnızca mekan gişelerinden nakit ödeme yapılarak temin edilebilir. Detaylı bilgi için: apply@curatingcontemporaryart.org

Bizi Takip Edin
TR EN
Etkinlikleri etiketlere göre filtreleyin
06 EYL PZT
-
07 EYL SAL
-
08 EYL ÇAR
-
09 EYL PER
-
10 EYL CUM
-
11 EYL CMT
-
12 EYL PAZ
-
13 EYL PZT
-
14 EYL SAL
-
15 EYL ÇAR
-
16 EYL PER
-
17 EYL CUM
-
18 EYL CMT
-
19 EYL PAZ
-
20 EYL PZT
-
21 EYL SAL
-
22 EYL ÇAR
-
23 EYL PER
-
24 EYL CUM
-
25 EYL CMT
-
26 EYL PAZ
-

Etkinliği takviminize ekleyin

E-Bülten'e üye olun